Kərə və Spred yağları

You are here

Kərə və Spred yağları

Şirkətlər qrupunun nəzdində fəaliyyət göstərən yağ fabrikində, eyni zamanda müxtəlif markalar ilə kərə yağı da istehsal edilir. Yeni Zelandiyadan gətirilmiş yüksək keyfiyyətli kərə yağları zavodda müxtəlif qramajlarda paketlənərək istehsal olunur.

Kərə yağı istehlakçılara, xörək bişirmədə əvəzsiz olan əridilmiş şəkildə də təqdim olunur. Bundan başqa, son zamanlarda Azərbaycan istehlakçısının kərə və bitki

yağlarının qarışığı olan spred yağlarına artan tələbatını nəzərə alaraq yağ zavodunda müxtəlif çeşidli spred yağları da istehsal olunur.