Missiya

You are here

Missiya

  • Etibarlı və nümunəvi beynəlxalq ticari məhsullar və xidmətlər təqdim etmək;
  • Payçılarımızın mənfəətlərini davamlı olaraq artırmaq;
  • İşçilərini inkişaf etdirən və işçiləri ilə birgə inkişaf edən bir qurum olmaq;
  • Cəmiyyətə verdiyimiz faydanı davamlı artırmaq və fəaliyyətlərimizdə ətraf mühitin qorunmasını ön planda tutmaq;
  • Fəaliyyətlərimizi, Keyfiyyət idarə etmə sistemi çərçivəsində həyata keçirərkən insan sağlamlığını da diqqət mərkəzində saxlamaq;