Dəyərlər

You are here

Dəyərlər

 1. 1

  Ədalət və düzgünlük prinsipi           

 Fəaliyyətlərimizin təməlində ədalət anlayışı durur, tərəzimizi düzgün qurar, başqalarının haqqına tənəzzül etmərik;
 1. 2

  Fəaliyyət prinsipi

Hər kəsin əkdiyini biçəcəyinə, zəhmət çəkənin qarşılığını əldə edəcəyinə inanırıq;

 1. 3

  Keyfiyyət siyasəti

Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir;

 1. 4

  Məsuliyyət prinsipi

İstehsal etdiyimiz hər bir məhsulda insan sağlığı amilini dərk edir və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmirik;

 1. 5

  Əxlaq prinsipi

Gözəl əxlaqa malik insanları işə alırıq, işçilərimizin " öz işinin lideri" olduğuna inanırıq;

 1. 6

  İnam prinsipi

İşçilərimizin motivasiyasına önəm verir, performansları nisbətində maddi və mənəvi dəstək veririk;

 1. 7

  Qrup ruhu

İşçilərimizin fikirlərini açıq və sərbəst ifadə etməyə təşviq edir, düşüncə və fikirlərinə böyük önəm veririk;

 1. 8

  Əməkdaşlıq prinsipi

İşçilərimizə etibarlı, təhlükəsiz və sağlam işləyəbiləcəkləri iş şəraiti yaradırıq;

 1. 9

  Çeviklik prinsipi

Qurumumuzun işçilərinin dinamik və davamlı inkişafını nailiyyətlərimizin təməl əsası olaraq görürük;

 1. 10

  Təşkilatçılıq prinsipi

Qurumumuza duyulan etibara və bağlılığa böyük önəm veririk; 

 1. 11

  Bərabərlik prinsipi

Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq;

 1. 12

  Texnoloji know-how prinsipi

Texniki yenilikləri sürətlə mənimsəyir, inkişaf etdirərək istifadə edir və öz know-how’umuzu formalaşdırırıq;

 1. 13

  Mükəmməllik prinsipi

Ümumi keyfiyyət həyatımızdır;

 1. 14

  Cəmiyyətə xeyir vermə prinsipi

Cəmiyyətə faydalı olmaq və çalışdığımız bölgənin xalqının etibarını qazanmaq üçün hədsiz dərəcədə səy göstəririk;

 1. 15

  Ətraf mühitə hörmət prinsipi

Hər bir işimizdə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq;

 1. 16

  Qanunilik prinsipi

Olduğumuz ölkənin qaydalarına tabe oluruq;

 1. 17

  Gələcək prinsipi 

Atdığımız addımların gələcək nəsillərə işıq tutmasını hədəfləyirik;

 1. 18

  Sevgi və hörmət prinsipi

Əlaqədə olduğumuz şəxs və qurumlarla qarşılıqlı hörmət prinsipləriylə davranır, bəşəri münasibətləri davamlı inkişaf etdirməyə diqqət edirik;

 1. 19

  Ədalətli rəqabət prinsipi

Rəqabətin gücünə və bizi mükəmməlliyə aparacağına inanırıq;