Missiya

You are here

Missiya

Məqsədlərimizin müəyyən etdiyi çərçivədə, insan sağlamlığını və ümumilikdə keyfiyyət idarəçiliyini əsas götürərək fəaliyyət göstərməkdir.